A Can Teixidor tanques per vacances del 15 al 20 de Juny.