A can Teixidor tancarem per vacances del dijous dia 20 d'agost al dilluns 7 de setembre (ambdós inclosos)

Vacances 2020